PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW
 

 

Pracownia Badań Psychotechnicznych Kierowców w NZOZ IDEA prowadzi badania psychotechniczne dla:

- kierowców zawodowych  i kandydatów na kierowców (wszystkie rodzaje badań
i kategorie prawa jazdy),

- osób skierowanych na badania psychologiczne:

  • w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych,
  • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
  • sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
  • skierowanych przez lekarza, jeżeli powstała konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
  • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami

- badania z zakresu służby medycyny pracy dla osób skierowanych na badania psychologiczne (operatorzy maszyn i pojazdów, kierowcy służbowi i zawodowi- wszystkie kategorie prawa jazdy),

- instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów (wszystkie kategorie prawa jazdy).

 

Badania prowadzi uprawniony psycholog transportu dr Lech Żukowski

 

Rejestracja telefoniczna


tel. 792 944 744

tel. 609 597 900