MEDIACJE PSYCHOLOGICZNE
dla młodzieży  z zaburzeniami zachowania

 

            Od 17 października 2016 r. w ramach NZOZ IDEA ruszyła nowa forma pomocy psychologicznej o charakterze mediacji rodzinnych skierowanych do młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Jest to procedura rozwiązywania konfliktów, w której bezstronni
i neutralni mediatorzy towarzyszą członkom rodziny w procesie wypracowania satysfakcjonujących uzgodnień.

Mediatorzy pomagają stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb, interesów oraz osiągnięciu świadomego porozumienia.

Prowadzący mediacje:

mgr Monika Kluz - psychoterapeuta.

mgr Joanna Woźniak - Kaznowska - psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART.

mgr Kamil Babula - psycholog, pedagog o specjalności resocjalizacji, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART

Szczegóły po numerem telefonu 509 815 002 lub 792 944 744

Zapraszamy do współpracy