KADRA

SPECJALIZACJA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

mgr Semko LIPIEC

( Dyrektor NZOZ )

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP

 • psycholog asystent - SP ZOZ Jarosław
 • psycholog asystent - Oddział Neurologii ZOZ Szpital MSWiA
  w Rzeszowie
 • psycholog asystent - PZP  ZOZ Szpital MSWiA w Rzeszowie
 • psycholog - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
 • Psycholog, Psychoterapeuta - Centrum Medyczne
  w Łańcucie, Oddział Psychiatrii Dzieci
  i Młodzieży
 • Psycholog, Psychoterapeuta - Centrum Psychiatrii ANIMA Rzeszów
 • Psycholog, Psychoterapeuta - Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych
  w Rzeszowie
 • Gabinet prywatny od 2003r.
 • Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie od 2004r
 • Psycholog uprawniony do badań osób ubiegających się o zezwolenie na dysponowanie bronią
 • Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Superwizorzy: mgr Alicja Stojek CMUJ Kraków, mgr Iwona Olechowska PTA Warszawa)
 • NZOZ IDEA Centrum Psychiatrii, Psychologii Klinicznej i Psychoterapii - Współwłaściciel

lek. med. Roman MIKUŁA

( Zastępca Dyrektora NZOZ )

specjalista psychiatra

 • staż podyplomowy
  w Szpitalu Wojewódzkim
  w Przemyślu
 • zespół Pogotowia Ratunkowego 1998-2000
 • młodszy asystent - zastępca ordynatora Oddziału Psychiatrycznego ogólnego nr 1 Żurawica 1998-2008
 • psychiatra w DPS
 • ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  w Łańcucie 2008-2015
 • biegły sądowy w zakresie psychiatrii
  i uzależnienia od alkoholu 2000-2012
 • praca w różnych Poradniach Zdrowia Psychicznego od 1999
 • gabinet prywatny od 2000
 • NZOZ IDEA Centrum Psychiatrii, Psychologii Klinicznej i Psychoterapii- Współwłaściciel, Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Koordynator badań klinicznych

lek. med. Agnieszka Holly

specjalista psychiatra

 • praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  i dla Dorosłych
 • Oddział psychiatryczny w Chełmie
 • Oddział Psychiatrii Młodzieży w Garwolinie (ordynator)
 • Oddział Rehabilitacji
  i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą w Garwolinie (ordynator)
 • Klinika Psychiatrii
  w Kalmar w Szwecji
 • Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci
  i Młodzieży w Łańcucie (ordynator)

lek.med Agnieszka Rzeczkowska

specjalista psychiatra 

 

 

 

 

mgr

Magdalena Peron – Szott

magdaszott@wp.pl             tel. 791002505

 

pedagog, psychoterapeuta            w trakcie certyfikacji, asystent psychodramy

Wykształcenie pedagogiczne, specjalizacje: psychopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Asystent psychodramy (certyfikat Institut für Europa w Berlinie), współzałożycielka pierwszego polskiego Teatru Playback (teatr terapeutyczny).

 

Pracuje w nurcie integratywnym z pacjentami indywidualnymi oraz z grupami, zarówno z osobami dorosłymi jak i z  młodzieżą.

 

Pracuje jako psychoterapeuta w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego (Przemyśl)
 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (Przemyśl)
 • Zespole Leczenia Środowiskowego  (Przemyśl)
 • na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Przemyśl)
 • Współpracuje z Polskim Instytutem Psychodramy (Kraków)
 • Teatr Playback Self 3.0 (Warszawa)

mgr Magdalena Pilecka

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji, mediator rodzinny

Absolwentka 4-ro letniego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej
w Krakowie, obecnie w trakcie 2 letniego kursu psychoterapii Dzieci
i Młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.  Posiada doświadczenie
w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej, doświadczenie
w opiniowaniu sądowym.

mgr Joanna Twardowska

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji, mediator rodzinny

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii systemowej w Krakowie. Obecnie jest na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego towarzystwa Psychologicznego. Pozostaje pod stałą superwizją.

mgr Małgorzata Kosak

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji

 • Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci i młodzieży
 • Prowadzi poradnictwo psychologiczne, a także psychoterapię indywidualną
  i grupową, w tym terapię grupową dzieci. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ukończyła całościowe szkolenia
w podejściu Systemowo – Psychodynamicznym przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ.

mgr Halina Raszewska

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Kursantka Całościowego Szkolenia Systemowo – Psychodynamicznego w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dyplom psychologa specjalności klinicznej uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży, poradnictwie psychologicznym, pomocy osobom w kryzysie, doświadczającym przemocy. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową. Biegły sądowy z zakresu psychologii.

 

mgr Iwona Wołkowicz

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji , certyfikowany coach ICC, doktorantka Uniwersytetu SWPS

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych w ujęciu poznawczo-behawioralnym i terapii schematów ( jestem w trakcie certyfikacji).  Doświadczenie zawodowe  zdobywałam w II Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  Posiadam Certyfikat szkoły CBT w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz licencję międzynarodowego coacha ICC. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie SWPS   w Warszawie, gdzie przygotowuję rozprawę doktorską w zakresie regulacji emocji adolescentów.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, pracuję również w języku angielskim.

 

mgr Sylwia Szymborska - Sierzchała

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji

Absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, przy Instytucie Psychologii Zdrowia we współpracy
z SWPS w Warszawie, dyplom
w podejściu integracyjnym pod kierunkiem Prof. J. Mellibrudy. Ponadto w zasobie swoich kwalifikacji posiada rozliczne specjalistyczne kursy, szkolenia, w tym certyfikat I stopnia uprawniający do pracy z osobami po traumie.
Posiada 15-letnie staż w obszarze psychologii klinicznej, psychoterapii ze względu na zatrudnienie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz stałą współpracę z psychiatrami.
Specjalizuje się w pracy z osobami
z zaburzeniami osobowości, lękowymi, nerwicami, DDA oraz
z osobami po traumie.
Swoją praktykę, zarówno prywatną, jak refundowaną, od wielu lat poddaje regularnej superwizji u p. Danuty Łopalewskiej - certyfikowanego superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przywiązuje szczególną uwagę do zbudowania dobrej, opartej na zaufaniu
i dyskrecji relacji z pacjentem oraz do wnikliwej diagnozy poprzedzającej proces psychoterapii. Dostosowuje metody terapeutyczne do indywidualnego objawu pacjenta bądź specyfiki jego zaburzeń. Stosuje metody: psychodynamiczną, gestalt, behawioralno - poznawczą, systemową

 

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Słowik

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji

Ukończyła całościowy 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej
w Krakowie zmierzający do uzyskania certyfikatu. Swoje kompetencje doskonali
w Szkole Psychoterapii Dzieci
i Młodzieży w Warszawie przy Laboratorium Psychoedukacji. Posiada  doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej
z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi
i rodzinami. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

mgr Joanna Woźniak - Kaznowska

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz psychologiczne, odbyła wiele szkoleń
i kursów podyplomowych w zakresie pracy
z młodzieżą trudną wychowawczo
i niedostosowaną społecznie, obecnie w trakcie certyfikacji Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji. 

Doświadczenie zawodowe:

 • przez wiele lat pedagog w placówce resocjalizacyjnej resortu ministerstwa sprawiedliwości, gdzie przeprowadzała diagnozę dla celów sądowych, prowadziła zajęcia z zakresu socjoterapii, psychoedukacji i zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze. 
 • od kilku lat psycholog
  w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gdzie pracuje z młodzieżą zagrożoną 
  i niedostosowaną społecznie, prowadzi zajęcia z zakresu m.in. ART, socjoterapii i psychoedukacji. 
 • praca na jednym z rzeszowskich Oddziałów Psychiatrycznych, gdzie prowadzi diagnozę
  i poradnictwo terapeutyczne dla osób dorosłych.

mgr Kamil Babula

psycholog, pedagog
o specjalności resocjalizacja

 • w przeszłości zatrudniony
  w Schronisku dla Nieletnich, gdzie m.in. dokonywał diagnozy resocjalizacyjnej, prowadził zajęcia socjoterapeutyczne
  i profilaktyczne.
 • w chwili obecnej współpracuje
  z rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie Rzeszowa, prowadzi szkolenia oraz poradnictwo mające na celu wzmacnianie kompetencji rodziców zastępczych.
 • dodatkowo zatrudniony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla młodzieży niedostosowanej społecznie, udziela poradnictwa, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Aktualnie w trakcie certyfikacji Trener Treningu Zastępowania Agresji ART.

mgr Krzysztof Jarosz

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie szkolenia

rejestracja: telefon 739 018 471  mail krzy.jarosz@wp.pl

Ukończył całościowe 4 letnie szkolenie  z psychoterapii na Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami nerwicowymi.

 

   

 

   

 

   

dr Lech Żukowski

psycholog, psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji

 • jest absolwentem Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na wydziale psychologii
  i studiów podyplomowych z psychologii transportu (posiada uprawnienia do badań kierowców).
 • Doświadczony psycholog  pracujący
  w poradni zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej oraz szkołach wyższych.
 • Prowadzi szkolenia
  z zakresu kompetencji miękkich i grupy edukacyjne z zakresu rozwoju osobistego (kompetencje trenerskie zdobywał m. in. w Kanadzie jako stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • Prowadzi zajęcia
  z psychologii dla studentów w Polsce i we Włoszech.
 • Jest w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę- student Wydziału Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychoterapia.
 • Zajmuje się psychoterapią młodzieży i osób dorosłych
  z problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami emocjonalnymi, problemami ze stresem
  i lękiem.

mgr Iwona Piesko

psycholog, psychoterapeuta

w trakcie certyfikacji

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie              na dwóch specjalnościach - klinicznej i wychowawczej. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" na UMCS. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach. Aktualnie realizuje 4-letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w tym nurcie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Krośnie oraz w Podkarpackim Centrum Diagnozy          i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Swoją pracę poddaje obowiązkowej superwizji.

mgr Aneta Kotowicz-Urban

neurologopeda, licencjonowany terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej

Uczestnik wielu szkoleń i konferencji
z zakresu pracy z dziećmi
z zaburzeniami mowy i języka oraz przejawiającymi trudne zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Obecnie zaangażowana jest zawodowo
w prowadzenie Centrum Terapii
i Wspierania Rozwoju MOZAIKA oraz Filii Ambulatorium Terapii Behawioralnej, pełni funkcję koordynatora i terapeuty w Przedszkolu Kraina Uśmiechu, prowadzi zajęcia z przedmiotów specjalistycznych na Podyplomowych Studiach Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz
w Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, a także szkolenia dla rodziców i specjalistów.

mgr Agnieszka Kotowicz

pedagog specjalny, specjalista
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, licencjonowany terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej,

Uczestnik wielu szkoleń i konferencji
z zakresu pracy z dziećmi
z zaburzeniami rozwoju oraz przejawiającymi trudne zachowania. Wicedyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie. Obecnie pełni także funkcję koordynatora i terapeuty w Przedszkolu Kraina Uśmiechu. Dodatkowo prowadzi Centrum Terapii
i Wspierania Rozwoju MOZAIKA oraz Filię Ambulatorium Terapii Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała także podczas kilkuletniej pracy w Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Prowadzi zajęcia z przedmiotów specjalistycznych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, a także szkolenia dla rodziców   specjalistów.

 

mgr Magdalena Wojtuch

psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia
o specjalności psychologia zdrowia
i kliniczna, ukończyła 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS, swoją wiedzę systematycznie poszerza poprzez udział
w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii w oparciu o techniki behawioralne i poznawczo-behawioralne, w trakcie rocznego kursu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Dziecka, Poradni Autyzmu, obecnie w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA

mgr Monika Kluz

certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • odbywała staż w Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łańcucie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie

 • psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Ambulatorium Terapii Rodzin w Rzeszowie

 • psychoterapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ nr 2 w Rzeszowie

 • psychoterapeutka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łańcucie

 • psychoterapeutka w NZOZ Medikal Poradni Leczenia Nerwic w Rzeszowie

 • prowadzi psychoterapię osób dorosłych, ma doświadczenie w zakresie terapii indywidualnej, rodzin i par

 • jest pod stałą superwizją

 

mgr Magdalena Smoleń

psycholog, psychoterapeuta           w trakcie certyfikacji, mediator rodzinny

 

-Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży-psycholog (2006-2008r.);

-Mediator Rodzinny (od 2009r.)

-Całościowy 4-letni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (2009-2013r.)

-Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie-psycholog, psychoterapeuta (2011-2015r.)

-gabinet prywatny (od 2011r.)

-Centrum Psychiatrii ANIMA w Rzeszowie-psycholog, psychoterapeuta (2011-2017r.)

-psycholog uprawniony do badań osób ubiegających się o zezwolenie na dysponowanie bronią (od 2014);

-psycholog, psychoterapeuta obecnie na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (superwizja indywidualna od 2014r. - dr hab. Małgorzata Opoczyńska - Morasiewicz, UJ Kraków);

-NZOZ IDEA w Rzeszowie-psycholog, psychoterapeuta (2019r.)

Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii dzieci, młodzieży i ich Rodzin.