IDEA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna działa od 15 lutego 2016 r. 
 

Organem prowadzącym Poradnię jest IDEA- PODKARPACKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII w Rzeszowie .

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuję Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
Działamy zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z dnia 21.12.2015 roku. (Dz.U. poz. 2156 ze zmianami ).

Zapraszamy do współpracy rodziców, szkoły i placówki oświatowe z terenu województwa podkarpackiego.
 

W skład Kadry wchodzą :psychologowie , pedagodzy, logopeda.  
Możliwa jest także konsultacja lekarza psychiatry.

Cele realizowane są poprzez:

  1. Diagnostykę
  2. Poradnictwo
  3. Konsultacje
  4. Psychoedukację
  5. Interwencje w środowisku szkolnym

Poradnia ma prawo do wydawania opinii i zaświadczeń.

Poradnia oferuje:
• Diagnozę gotowości szkolnej 6 latków. Czy Twój sześciolatek może iść do szkoły?

• Diagnozę i terapię specyficznych trudności szkolnych ( m.in. dysleksja , dysgrafia, dysortografią dyskalkulia).Opieka przez okres całej edukacji.

• Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły średniej czy profilu uwzględniając indywidualne predyspozycje ucznia.

• Tworzenie indywidualnego porteru psychologicznego z wskazaniami efektywnego rozwoju osobistego. Mocne i słabe strony ucznia, elementy coachingu.

• Terapie logopedyczną, terapię pedagogiczną

• Pomoc psychologiczną obejmującą fobie szkolną, depresje, zaburzenia nerwicowe, problemy z adaptacją, mediacje w sytuacjach konfliktowych ( również na terenie szkoły), zajęcia integracyjne dla klas pierwszych .


 

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne m.in. dotyczące dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci
z trudnościami w nauce.

Dbamy o rzetelność , dyskrecje i przyjazną atmosferę
zapraszamy  
Prezes Fundacji Roman Mikuła , Dyrektor Poradni Semko Lipiec

 

Informujemy, że od stycznia 2019r. niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Zajęcia są finansowane z dotacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Informacja pod numerem telefonu:

mgr Agnieszka Kotowicz: 507 790 165 lub 792 944 744.

 

 

 

 

  •