NZOZ IDEA organizuje grupy psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Grupa psychoterapeutyczna to zorganizowana forma leczenia prowadzonego przez dwóch psychoterapeutów, której celem jest redukcja objawów, poznanie siebie, wzmocnienie samooceny, nabycie umiejętności komunikacji a tym samym, pomoc w rozwiązaniu problemów z adaptacją w grupie.

Leczenie polega na uczeniu bezpiecznego wyrażania swoich emocji, poglądów, słuchaniu i rozumieniu motywów zachowania innych osób. Zmiana następuje poprzez aktywne słuchanie, rozmowę, wchodzenie w interakcje z innymi członkami grupy oraz psychoterapeutami. Psychoterapeuci pracują poprzez interpretacje wypowiedzi ale też specyficzne formy jak psychorysunek, odgrywanie ról - psychodrama czy trening interpersonalny.

 

Organizowane przez NZOZ IDEA grupy są podzielone ze względu na wiek i spektrum problemów:

NZOZ IDEA – po raz kolejny – organizuje nabór do grup terapeutycznych dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020.Grupy pracują w okresie od października do czerwca, pod opieką dwóch terapeutów.                                                             Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 792-944-744.

Aktualnie nabór dotyczy następujących grup :

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. 
  Program terapeutyczny „Miasteczko” - grupa zamknięta (stały niezmienny skład ).

     Miejsce : NZOZ IDEA Rzeszów, ul. Zygmuntowska 12/5.

    Spotkania 1x w tygodniu: środa od godz. 16.30 - 18.00 

     Grupa objęta superwizją    

(konsultacje do grupy prowadzą: mgr Małgorzata Kosak oraz mgr Iwona Maj, zapisy pod nr tel. 792-944-744 ) 

 

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z klas IV–VI szkoły podstawowej.                                   Program terapeutyczny "KRAINA " z diagnozą zaburzeń emocjonalnych. Grupa otwarta.

     Miejsce : NZOZ IDEA Rzeszów, ul. Zygmuntowska 12/5.

    Spotkania 1x w tygodniu: wtorek od godz. 16.00 - 17.30  

     Grupa objęta superwizją 

(konsultacje do grupy prowadzą: mgr Barbara Wójcik oraz mgr Katarzyna Bukała, zapisy pod nr tel. 792-944-744)

 

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku gimnazjalnym                                                     Program terapeutyczny "To nie ja" Grupa otwarta. 

   Miejsce : NZOZ IDEA w Rzeszowie, ul. Szopena 7.

          Spotkania 1x w tygodniu: środa od godz. 17.00 - 18.30  

      (konsultacje do grupy prowadzą: mgr Halina Raszewska oraz mgr Katarzyna Kapinus, zapisy pod nr tel. 792-944-744)

 

 •  Grupa terapeutyczna LO II  (dla młodzieży szkół średnich)

             Grupa otwarta

            Miejsce:  NZOZ IDEA Rzeszów, ul. Szopena 7.

            Spotkania 1x w tygodniu:  wtorek 18:30 do 20:00

             Grupa objęta superwizją

(konsultacje do grupy prowadzi mgr Magdalena Peron Szot oraz mgr Katarzyna Bukała, zapisy pod nr tel. 792-944-744  )

 

 • Grupa terapeutyczna LO  (dla młodzieży szkół średnich)

              Grupa otwarta

             Miejsce: NZOZ IDEA Rzeszów, ul. Zygmuntowska 12/5.

Spotkania 1x w tygodniu:  wtorek 18:00 do 19:30

Grupa objęta superwizją 

(konsultacje do grupy prowadzi mgr Joanna Twardowska oraz mgr Sylwia Szymborska - Sierzchała, zapisy pod nr tel. 792-944-744  )

 

 • Grupa terapeutyczna „Młodzi Dorośli”

            Grupa otwarta

            Miejsce: NZOZ IDEA Rzeszów, ul. Zygmuntowska 12/5. 

            Spotkania 1x w tygodniu: środa  18:30 do 20:00(konsultacje do grupy prowadzi mgr Iwona Wołkowicz oraz mgr Katarzyna Bukała, zapisy pod nr tel. 792-944-744  )

 

Nadzór merytoryczny:

lek.med. Roman Mikuła specjalista psychiatra,                                                                                             mgr Semko Lipiec psycholog kliniczny, Certyfikowany psychoterapeuta PTP. 

 

 

 

 • Mediacje psychologiczne
  dla młodzieży z zaburzeniami zachowania

 

        Istnieje uzasadniony pogląd, że grupa rówieśnicza ma szczególne znaczenie dla kształtowania się osobowości i rozwoju dziecka. Grupa rówieśnicza spełnia szereg ważnych funkcji i pozwala na naukę nowych ról społecznych, bezpieczną separację od rodziców, uczy komunikacji i współpracy ( co pozwala przezwyciężyć dziecięcy egocentryzm ). Przynależność do grupy rówieśniczej pozwala asertywnie wyrażać swoje uczucia poglądy i opinie a także przyjmować opinie , krytykę i poglądy innych osób. Dziecko sprawdza zasady i normy społeczne wpajane przez dom rodzinny. Te doświadczenia prowadzą do głębokich zmian w pojmowaniu samego siebie. Kształtuje się samoocena. Większość dorosłych powodzenie i zadowolenie z życia dzieci łączy z powodzeniem w nauce. Z perspektywy dzieci nauka jest ważna, ale istotniejsze jest poczucie bycia lubianym i akceptowanym i to na ogół nie przez jedną koleżankę czy przyjaciela ale przez grupę rówieśniczą. Dla zdobycia tej akceptacji dzieci są w stanie poświęcić dużo: oceny, zaufanie rodziców czasem własne zdrowie. Wiele dzieci nie potrafi asertywnie odmawiać, reagować na agresję czy radzić sobie z negatywną presją rówieśników. Uznanie i bycie lubianym w znacznej mierze zależą od umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów i szukania porozumienia.

       W praktyce klinicznej psychologów , psychiatrów czy psychoterapeutów niezwykle często spotykamy się z objawami lęku, depresji, wycofaniem w świat wirtualny czy zgłaszaniem dolegliwości somatycznych spowodowanych stresem. Wśród przyczyn zaburzeń istotne miejsce zajmują problemy z adaptacją w grupie .

Problemy te zróżnicowane są m.in. ze względu na wiek

 • Dzieci 6-7 letnie ze względu na niedojrzałość mają trudności z przyswojeniem rygoru szkolnego co nasila  tzw. lęki separacyjne - dzieci czują się bezpiecznie jedynie w domu ( spora grupa przyczyn fobii szkolnych).
 • Dzieci starszych klas szkoły podstawowej ze względu na różnice wymagań dydaktycznych  odczuwają silny lęk związany z rozczarowaniem rodziców i rywalizacją z innymi rówieśnikami. Zjawisko akceleracji powoduje że pojawiają się pierwsze dylematy związane z okresem dojrzewania.
 • Okres gimnazjum to konflikty związane z pierwszą fazą okresu dojrzewania a jednocześnie istotna zmiana życiowa wynikająca ze zmiany szkoły. W tym okresie relacje rówieśnicze nabierają szczególnego znaczenia. Jednocześnie to okres gimnazjum jak wynika z badań zagrożony jest przemocą czy demoralizacją.
 •  Okres szkoły średniej to dalszy ciąg konfliktów wynikających z adolescencji ale też w naszym systemie edukacji konieczność wyboru dalszej drogi życiowej.

 

 

 

 

 

 

TERAPIA GRUPOWA DZIECI W OPARCIU O PROGRAM „MIASTECZKO”

 

TERAPIA GRUPOWA DZIECI W OPARCIU O PROGRAM „MIASTECZKO”

 

 Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o autorski program Beaty Kicińskiej „Miasteczko”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II – III szkoły podstawowej z trudnościami w  adaptacji społecznej przejawiającymi się min.:

 

 •  izolacją od grupy,
 • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych

.

Celem zajęć jest:

 

 • Zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich
 • Modelowanie zachowań prospołecznych
 • Stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • Umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych
 • Stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń  oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej

 

Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o zabawę, uczestnicy budują swoje własne miasto, nadają mu nazwę, wybierają zawody, tworzą własną walutę itp. W trakcie całego cyklu zajęć   miasto przeżywa różne przygody np. wybory burmistrza, wyjazd na bezludną wyspę itp.

 

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych  terapeuci prowadzący odbywają  podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu .

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe i trwają od października do czerwca.

 

Sesje terapii grupowej prowadzi dwóch psychoterapeutów: