Psychoterapia grupowa

Jest metodą leczenia m.in. zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości oraz depresji.

Pacjenci stanowią zamkniętą ( nie zmieniającą się w trakcie leczenia ) dziesięcioosobową grupę terapeutyczną. Sesje to cotygodniowe dwugodzinne spotkania prowadzone przez dwóch doświadczonych terapeutów. Leczenie polega na budowaniu interakcji  pomiędzy poszczególnymi osobami przy interpretacyjnej  roli psychoterapeuty.

Celem leczenia są indywidualne zmiany w funkcjonowaniu i samopoczuciu członków grupy. Zmiany te następują zarówno dzięki aktywności innych uczestników jak i zamierzonym  interwencjom terapeutów.

Zamknięty charakter grupy oznacza, że po konsultacjach i rozpoczęciu leczenia nowe osoby nie są dołączane do grupy. Czas grupy jest nieokreślony. W praktyce klinicznej terapia grupowa krótkoterminowa trwa nie krócej niż 60 h.

Grupa dla dorosłych

Zaburzenia nerwicowe i osobowości, depresja przejawiają się dokuczliwymi i utrudniającymi życie stanami psychicznymi, takimi jak lęk, myśli natrętne, obniżony nastrój itp., a także w problemach w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi oraz dolegliwościach somatycznych, których objawy mogą przypominać choroby ciała.

Zakłócenia te  najczęściej mają korzenie w historii życia. Przyczyny uczuć, przekonań, funkcjonowania człowieka dorosłego biorą się z doświadczeń
z przeszłości, szczególnie w dzieciństwie i okresie dorastania. Często związane są z nieświadomością dążeń i własnych celów oraz z nieumiejętnością dostrzegania tego, co naprawdę dzieje się między człowiekiem a jego otoczeniem. Doświadczenia z przeszłości umożliwiają nadawanie osobistych znaczeń i wartości własnemu życiu oraz temu, co się na nie składa. Przekonania, znaczenia, indywidualne style postrzegania świata są obecne
w dorosłym życiu i wpływają na stan psychiczny.

Psychoterapia grupowa stwarza okazję do refleksji nad tymi procesami, lepsze poznanie siebie, a zwłaszcza zrozumienie przyczyn powstania dolegliwości. Umożliwia poprzez obserwację i uczenie się od innych kształtowanie nowych sposobów przeżywania i działania oraz sprawdzania ich prawidłowości i użyteczności w życiu.

Propozycja psychoterapii grupowej w stałym składzie, z liczebnością ok. 10 osób, z wyznaczonym czasem rozpoczęcia i zakończenia leczenia, jednakowym dla
wszystkich intensyfikuje proces leczenia.

Każda osoba zgłaszająca się przed przyjęciem do grupy odbywa najczęściej 3 spotkania konsultacyjne. Konsultacje umożliwiają określenie problemów, objawów, sformułowanie diagnozy i na podstawie tego podjęcie decyzji o przyjęciu, bądź nie do leczenia psychoterapią grupową danej osoby.