Oferta

Oferujemy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieciom i młodzieży do lat 16.
Ze względu na to, że diagnoza zaburzeń u dzieci to długotrwały i skomplikowany proces, który wymaga szczegółowej analizy funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju w procesie diagnostycznym uczestniczy zespół specjalistów – psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda  a także  lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jak wygląda proces diagnostyczny?

Diagnoza obejmuje cztery spotkania:

 • pierwsze – stanowi wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej aktywności;
 • drugie – to kierowana aktywność dziecka, dzięki której będzie można uzyskać informacje na temat nadmiarów i deficytów behawioralnych, umiejętnościach znajdujących się w sferze najbliższego rozwoju, a także określić mocne strony dziecka,
 • trzecie - obejmuje spotkanie z lekarzem psychiatrą,
 • na ostatnim spotkaniu przekazane zostają rodzicom dziecka informacje na temat wniosków z diagnozy, ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju, a także wszelkie informacje o dalszych możliwościach pomocy w przypadku pozytywnej diagnozy.

Jest to czas dla rodziców, podczas którego uzyskać będą mogli odpowiedzi na różne nurtujące ich pytania.

Każde spotkanie trwa około 60 minut.

Proces diagnostyczny kończy wystawienie informacji na temat funkcjonowania dziecka w formie pisemnej (wnioski z porady kompleksowej), która jest sporządzana do 30 dni od momentu ostatniego spotkania. Dodatkowo rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie niezbędne do otrzymania wszelkich świadczeń.

Kto jest i może być obecny na spotkaniach?

 • na spotkania diagnostyczne zapraszani są tylko rodzice dziecka wraz z dzieckiem,
 • w trakcie każdego spotkania diagnostycznego (za wyjątkiem wizyty u lekarza) obecni są zawsze dwaj specjaliści: psycholog i pedagog specjalny, psycholog i neurologopeda, pedagog specjalny i neurologopeda.

 

Jakie dokumenty i materiały są wymagane od rodziców?

 • dane osobowe dziecka (w tym PESEL dziecka),
 • ewentualna dotychczasowa dokumentacja lekarska i psychologiczna (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie itp.),
 • opinie innych specjalistów, w tym ze żłobka, przedszkola lub szkoły,
 • płyta z nagranymi filmami, obrazującymi funkcjonowanie dziecka w różnych sytuacjach w środowisku domowym. Czas trwania filmów to ok. 10 – 15 min.

Filmy mają obejmować następujące aktywności:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze -  spontaniczna aktywność dziecka (zabawa własna dziecka), zabawa kierowana - zabawa z drugą osobą na dywanie, przy stoliku, przy muzyce (np. naśladowanie ruchów przy piosence), zabawa z rówieśnikami, spożywanie posiłków, zachowania trudne (jeśli takie się pojawiają i/lub niepokoją rodziców),
 • dzieci szkolne - spontaniczna aktywność dziecka (zabawa własna dziecka), zabawa kierowana - zabawa z drugą osobą na dywanie i przy stoliku, odrabianie zadań domowych, rozmowa z dzieckiem na dowolnie wybrany temat, zabawa z rówieśnikami, zachowania trudne (jeśli takie się pojawiają i/lub niepokoją rodziców).