Cennik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - IDEA

Lp Rodzaj diagnozy, terapii, porady Czas [min] Cena [zł]
1. Badanie logopedyczne 60 100
2. Terapia, porada logopedyczna 45 60
3. Diagnoza dojrzałości szkolnej ok. 180 400
4. Diagnoza dysleksji ,dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii ok. 240 400
5. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności szkolnych ok. 240 400
6. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka zdolnego ok. 240 400
7. Badanie inteligencji dziecka (test WISC – R) 90-120 150
8. Diagnoza pedagogiczna ok. 120 120
9. Terapia pedagogiczna 60 50
10. Poradnictwo zawodowe : badanie + omówienie 2x45 150
11. Terapia psychologiczna 50 100
12. Pogłębiona diagnoza psychologiczno-pedagogiczna   350-500*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta bankowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej IDEA :

82 1020 4391 0000 6102 0158 4572

* cena ostateczna zależna od wykorzystanych narzędzi diagnostycznych oraz badanych obszarów funkcjonowania badanego