NZOZ IDEA sporządza opinię psychiatryczno – psychologiczne na zlecenie Prokuratury i Sądu.

NZOZ IDEA wydaje orzeczenia psychologiczne i psychiatryczne dla osób ubiegających się lub posiadających zezwolenie na broń.

Ponadto uprawienia obejmują badania : sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, syndyków, komorników, detektywów, pracowników ochrony  jak i osób  prowadzących  handel i dystrybucję broni i materiałów wybuchowych.