FOTOTERAPEUTYCZNY PROGRAM KLINICZNY

 

Badanie kliniczne prowadzone w NZOZ IDEA wspólnie z Profesorem Markiem Koziorowskim  z Instytutu  Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Profesorem Danem Orenem z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Yale w USA.

Udział w badaniu jest anonimowy.

Od udziału w badaniu można odstąpić w każdym jego momencie.

Cel badania i spodziewane korzyści - w programie klinicznym chcemy indywidualnie potwierdzić lub wykluczyć możliwość nowego fizjologicznego leczenia depresji w tym niezwykłym dla każdej kobiety okresie. Dziś już wiemy, że światło w okresie porannym ma bezpośredni wpływ na funkcje zegara biologicznego i pośredni poprzez regulację funkcji neuroprzekaźników w mózgu. Potwierdzenie tej niezwykłej funkcji światła poprzez badania kliniczne i badania laboratoryjne może stać się krokiem milowym w nieinwazyjnej metodzie leczenia depresji.

Opis metody - światłolecznictwo czyli terapia przy użyciu specjalnych lamp o odpowiednio dobranych parametrach fal świetlnych jest nieinwazyjną, bezpieczną metodą leczenia zaburzeń afektywnych, szczególnie depresji sezonowej.  Fototerapia jest metodą leczenia depresji znaną od 1982 r. Jej skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach i w wielu krajach jest szeroko stosowaną metodą leczenia, przede wszystkim depresji sezonowej. W wielu ośrodkach prowadzone są próby szerokiego stosowania fototerapii w różnych rodzajach depresji bez cech sezonowości. We wszystkich badaniach dotyczących leczenia depresji u kobiet w ciąży wykazywano pozytywny efekt terapeutyczny. Niezmiernie ważnym elementem tej formy leczenia jest pełne bezpieczeństwo matki i płodu, brak jakiegokolwiek ryzyka czy dyskomfortu związanego z działaniami niepożądanymi w porównaniu do terapii farmakologicznej. Jednym z pionierów tych badań na  świecie jest prof. Dan A. Oren (z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Yale w USA) - nadzorujący kliniczne aspekty tego programu i konsultujący je z naszym zespołem.  Specjalistyczną diagnostykę laboratoryjną prowadzi zespół badawczy prof.  Marka Koziorowskiego (z Instytutu  Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)  mający duże osiągnięcia naukowe w dziedzinie chronobiologii. W zespole tym po raz pierwszy w świecie wykazano  fotohumoralną transdukcję jako mechanizm zapobiegania sezonowej depresji.

Opis badania - program kliniczny obejmuje 6 tygodniowy okres terapii światłem, zaczyna się od kwalifikacji - badanie przez psychiatrę i psychologa klinicznego. w czasie programu dwukrotnie jest pobierana krew do specjalistycznej analizy labolatoryjnej, przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu. Specjalna lampa jest wypożyczana do domu. czas naświetlania to 1 h przed południem, codziennie. Co 2 tygodnie pacjentka spotyka się z psychiatrą / psychologiem klinicznym, analizowane są zmiany stanu psychicznego, jest prowadzone badanie specjalną skalą ( SIGH-SAD-SA )

Chętnych do udziału w programie zapraszamy do kontaktu.

 

LECZENIE PÓŹNYCH DYSKINEZ

Jest to program lekowy trzeciej fazy, skierowany do pacjentów leczonych wcześniej klasycznymi neuroleptykami, u których wystąpiły objawy niepożądane w postaci dyskinez. Organizatorem badania klinicznego jest firma Teva Branded Pharmaceutical z USA.