Artykuły

Uczniowie niedostosowani - jak im pomóc?

8 Grudnia 2016

Zapraszamy do przeglądania i przeczytania naszych artykułów

więcej

Linki do naszych artykułów w innych serwisach

17 Lipca 2015

Zapraszamy do przeglądania i przeczytania naszych artykułów

więcej

Charakterystyka omamów słuchowych występujących w schizofrenii paranoidalnej i w halucynozie alkoholowej

15 Lipca 2015

Konferencja naukowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. Polańczyk, 4-6.X.2002r. STRESZCZENIE: Omamy słuchowe są jednym z głównych objawów zespołu paranoidalnego występującego w różnych jednostkach chorobowych, między innymi w schizofrenii paranoidalnej i w halucynozie alkoholowej. Celem pracy jest analiza danych dotyczących obrazu klinicznego, przebiegu, etiologii, tzw. czynników spustowych, cech osobowości…

więcej

Psychoza paranoidalna przebiegu wirusowego zapalenia mózgu - opis przypadku

15 Lipca 2015

The paranoid psychosis in the course of a viral encephalitis – case study Psychiatria Polska 2004. ISSN 0033-2674 Streszczenie : Artykuł opisuje przypadek pacjentki Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy, u której zespół paranoidalny poprzedził wystąpienie wirusowego ( opryszczkowego ? )…

więcej

Związki między psychiatrią i dermatologią

15 Lipca 2015

BIESZCZADZKIE DNI PSYCHIATRYCZNE – POLAŃCZYK 2003 *Szpital Psychiatryczny w Żurawicy **Szpital Wojewódzki w Przemyślu Oddział Dermatologii   PSYCHODERMATOLOGIA Psychodermatologia to w wielu krajach coraz wyraźniej rozwijający się kierunek w medycynie. Jest to z pewnością dowód na to, że w poszukiwaniu przyczyn schorzeń oraz metod terapeutycznych…

więcej

Rola czynników psychogennych w etiologii łysienia plackowatego

15 Lipca 2015

Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. Solina-Jawor 2005 *Wojewódzki Szpital w Przemyślu Oddział Dermatologii **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy   Psychodermatologia. Streszczenie Łysienie plackowate (alopecia areata) jest to choroba o przewlekłym, często nawrotowym charakterze, cechująca się ogniskami wyłysienia w obrębie skóry głowy lub innych okolic ciała, bez cech…

więcej

Psychodermatologia. Rola czynników psychogennych w łuszczycy.

15 Lipca 2015

Konferencja naukowa - Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne .Solina-Jawor 2005 Streszczenie Łuszczyca charakteryzuje się przewlekłym i nawrotowym przebiegiem, występowaniem rozległych zmian chorobowych u osób w różnym wieku. Występuje u 1-5% populacji. Jest chorobą o złożonej etiologii, w której oprócz podłoża genetycznego zwraca się uwagę również na inne…

więcej

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno-psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

15 Lipca 2015

Psychiatria i psychologia w hematologii obejmują szeroki zakres oddziaływań psychiatryczno - psychologicznych: elementy diagnostyki, a przede wszystkim terapii, w tym psycho- i farmakoterapii oraz pomocy psychospołecznej skierowanej do samego pacjenta, ale również jego rodziny i opiekunów. Bezdyskusyjny jest wpływ kondycji psychicznej na jakość współpracy z…

więcej

Dermatozy sztucznie wywołane (samouszkodzenia skóry) jako schorzenia psychodermatologiczne

14 Lipca 2015

Konferencja naukowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. Solina, 01.10 - 03.10.2004r. Dermatozy sztucznie wywołane należą do grupy schorzeń dermatologicznych, których istotę stanowią zaburzenia psychiczne przejawiające się samouszkodzeniami dokonywanymi przez pacjentów na skórze ze względu na łatwą dostępność do tego organu. Najczęściej pozostają ograniczone do obszarów ciała dostępnych…

więcej